URZĄD MIASTA  CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE  MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  OKRĘGOWA KOMISJA ORGANIZACYJNA W ŁOMŻY  KURATORIUM OSWIATY W OLSZTYNIE