powrót

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
23.01.2013

         Informujemy, że od 01.02.2013 r. rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacja w zawodzie stolarz:
¨ Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.13.

Kwalifikacja w zawodzie murarz-tynkarz:
¨ Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich. B18

 Kwalifikacja w zawodzie: 
¨ Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30. (jedna z trzech kwalifikacji potrzebna do uzyskania tytułu technika budownictwa lub technika drogownictwa)

  Zajęcia będą odbywały się nowoczesnymi metodami nauczania. Część zajęć teoretycznych będzie odbywała się metodą e-learningową. Zajęcia praktyczne zapewniamy w warsztatach szkolnych i firmach współpracujących ze szkołą. Słuchacze spoza Olsztyna mają możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem (089) 527 67 92
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.02.2013r.


Więcej informacji w zakładce KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE