powrót

"Dzień Patrona w ZSB"
22.02.2013

         16 lutego2013 r. w ZSB obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, podczas którego gościliśmy przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji przygotowaliśmy program słowno-muzyczny poświęcony Armii Krajowej, ilustrowany pokazem slajdów. Ponadto nasze spotkanie ubarwił występ Młodzieżowego Chóru "Cantus" z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie pod dyrekcją p. Piotra Serbintowicza (obecnie również nauczyciela wiedzy o kulturze w naszej szkole), wykonując kilka utworów śpiewanych w czasach II wojny światowej, co z uznaniem i życzliwością zostało przyjęte przez publiczność. Najważniejszą jednak częścią uroczystości było wystąpienie p. kpt. Mirosława Reszki (prezesa Zarządu Warmińsko- Mazurskiego Okręgu ŚZŻAK) , który przypomniał idee przyświecające powstaniu Armii Krajowej oraz powojenne dramatyczne losy jej żołnierzy.

(60kB)(64kB)
(44kB)(44kB)
(44kB)(44kB)