powrót

Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Informujemy, że rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej została zakończona. 


Trwa nadal rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach 

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich w zawodzie stolarz
oraz
B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich w zawodzie murarz-tynkarz.


1 lipca 2013 r. rozpocznie się rekrutacja na kolejne edycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach:

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich w zawodzie stolarz
B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich w zawodzie murarz-tynkarz
oraz
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy (jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych)
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik architektury krajobrazu)

Zapraszamy.