powrót

"Leonardo da Vinci - po raz drugi w ZSB"
09.12.2012

         W ramach programu Leonardo da Vinci 18-osobowa grupa wyłoniona spośród uczniów klas: III ba i III bb w bieżącym roku szkolnym będzie uczestniczyć w projekcie "Termolokata - dobra inwestycja w budownictwie". Uczestnicy projektu wyjadą na 2- tygodniowe szkolenie zawodowe do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (BFW), zajmującego się innowacyjnym kształceniem w branży budowlanej (ośrodki we Frankfurcie i Cottbus).

Dwutygodniowa praktyka zakłada udział młodzieży w:
- szkoleniach teoretycznych nt. izolacyjności, materiałów, technologii,
- zajęciach praktycznych związanych z wykonywaniem dociepleń ścian i dachów przy zastosowaniu różnych systemów dociepleń,
- przeprowadzeniu badań laboratoryjnych dot. strat ciepła w przegrodach z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego.

Zdecydowana część zajęć opierać się będzie na praktycznym działaniu, których uzupełnieniem będą metody wykładowe i demonstracyjne. Doskonale przygotowane warsztaty ćwiczeniowe, wysoko wykwalifikowana kadra trenerska mającą duże doświadczenie w pracy z młodzieżą z wielu krajów gwarantuje wysoką jakość stażu.
Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikat wystawiony przez partnera przyjmującego poświadczający nabyte umiejętności oraz dokument Europass- Mobility związany z odbytym szkoleniem.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.