powrót

Modernizacja warsztatów szkolnych
23.03.2012

         Historia Warsztatów Szkolnych przy ZSB w Olsztynie sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. To wówczas, w roku szkolnym 1962/63, po raz pierwszy nasi uczniowie uzyskali możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie szkoły.
         Na początku zaplecze dydaktyczne placówki było bardzo skromne. Jednak z biegiem lat, gdy liczba uczniów ZSB się zwiększała, warsztaty dostosowywano do zachodzących zmian.
         Sukcesywnie przeprowadzano remont budynku. W trakcie prac, dbano nie tylko o przyszłą estetykę i funkcjonalność pomieszczeń, ale również o to, by dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.
        Dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2006 roku zakupiono profesjonalny sprzęt do praktycznej nauki zawodu wart ponad 160 tysięcy złotych.
        Obecnie Warsztaty Szkolne stanowią nowoczesną bazę szkoleniową.
        Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby nauczanie teoretyczne było efektywne, musi być wsparte właściwym kształceniem praktycznym. Dlatego staramy się by nasi uczniowie, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zdobyli jak najwszechstronniejsze doświadczenie zawodowe.
         Od września 2010r. rozpoczął się kapitalny remont funkcjonujących warsztatów, którego głównym celem jest poprawa infrastruktury technicznej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania. Kwota przeznaczona na remont i doposażenie wynosi ok. 4.249.000,00zł.. Dzięki wyposażeniu pracowni i laboratoriów w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w najnowocześniejsze urządzenia", uczniowie mogą poznać aktualne technologie stosowane w branży budowlanej i stolarskiej. Zajęcia prowadzone są nie tylko w budynku Warsztatów Szkolnych, ale i poza nim. Ze względu na specyfikę przyszłej pracy, zwłaszcza dla uczniów szkolących się w zawodach budowlanych, przygotowujemy praktyki "na zewnątrz". Młodzież, pracując na budowach, uczy się nie tylko swojego przyszłego zawodu, ale również funkcjonowania w zespole, odpowiedzialności i rzetelności.
         Organizujemy też praktyki zawodowe w ośrodku szkoleniowym w Coubus na terenie Niemiec. W placówce tej uczniowie mają m.in. możliwość prowadzania doświadczeń z zakresu technologicznych rozwiązań stosowanych we współczesnym budownictwie. To bardzo ważne w całym procesie kształcenia naszej młodzieży. W ten sposób rozwija się kreatywność. Uczniowie uczą się przekraczania schematów i ograniczeń. W czasie, gdy reforma oświaty wprowadziła egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, rozpoczęliśmy starania o utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla północno-wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz całej kadry pedagogicznej i administracyjnej, doposażono warsztaty w wymagane przez OKE w Łomży narzędzia, sprzęt i urządzenia. W roku szkolnym 2005/2006 odbył się w warsztatach się pierwszy egzamin dla uczniów kształcących się w zawodach stolarz, murarz, posadzkarz i malarz-tapeciarz. Od początku mojej pracy w Warsztatach Szkolnych ZSB, starałam się, by w miłej i przyjacielskiej atmosferze przygotowywać uczniów do przyszłego zawodu oraz zaszczepić w ich sercach niezniszczalne wartości duchowe. Założony cel mogłam osiągnąć tylko dzięki dobrze wykwalifikowanej, doświadczonej, pełnej zaangażowania zawodowego, przyjaznej uczniom kadrze pedagogicznej, która nie tylko przygotowywała młodzież do dorosłości, ale też udzielała wsparcia i pomagała pokonywać trudności.

(60kB)(64kB)
(60kB)(64kB)
(60kB)(64kB)
(60kB)(64kB)
(60kB)(64kB)
(60kB)(64kB)
(60kB)(64kB)
(60kB)