powrót

Powitanie nowego roku szkolnego 2012/2013 i nowej Pani Dyrektor
09.09.2012

         Choć wolimy wakacje od nauki w szkole, to pamiętając o przysłowiu: "Co za dużo, to niezdrowo", po dwumiesięcznej przerwie wróciliśmy do nauki. W poniedziałek 3 września uroczystym apelem rozpoczęliśmy rok szkolny 2012/2013. Była to dla nas uroczystość szczególna z powodu obecnych gości oraz okoliczności. Wyjątkowymi gośćmi byli: pani Małgorzata Bogdanowicz - Bartnikowska (z-ca prezydenta Olsztyna), która odczytała list od Prezydenta Olsztyna p. Piotra Grzymowicza (absolwenta ZSB) skierowany do uczniów i nauczycieli naszej szkoły z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, p.Ewa Sapka - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p.Jarosław Madajczyk oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
        Pierwszą okolicznością nadającą nadzwyczajny charakter uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego była ceremonia wręczenia Zespołowi Szkół Budowlanych Medalu "Pro Memoria" przyznawanego "za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu" . Medalem tym uhonorowano także panią pedagog Tomirę Puciło i panią Gabrielę Narwojsz. Szkołę i w/w osoby nagrodzono na wniosek przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Miejskiego w Olsztynie.
         Podniosłym momentem apelu było też pożegnanie, odchodzącego na emeryturę, dotychczasowego dyrektora ZSB ( pełniącego tę funkcję przez ostatnich 21 lat) p. Henryka Gajdamowicza. Prócz pożegnalnych przemówień (przedstawiciela Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego) i kwiatów szkolna społeczność przygotowała dla p. dyrektora statuetkę "Henryka 2012" - podobną do tych, które zgodnie z zabawną tradycją ostatnich lat podczas uroczystości "Ostatniego dzwonka" sam wręczał maturzystom szczególnie "rogatym" lub "uskrzydlonym".
Odchodzący pan dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej powitał w progach Naszej Szkoły nową dyrektor panią Anidę Samoraj, jednocześnie wyraził słowa uznania dla grona pedagogicznego i skierował wiele ciepłych słów do młodzieży ZSB.
Panu dyrektorowi Henrykowi Gajdamowiczowi życzymy realizacji kolejnych projektów i powodzenia w życiu osobistym.
Serdecznie witamy p. dyrektor Anidę Samoraj, życząc satysfakcji w pracy z zespołem nauczycieli i pracowników oraz uczniów ZSB.Fot. A. Rutkowski