powrót

Przed wyjazdem na staż do Niemiec
21.05.2013

         Już wkrótce 18-osobowa grupa uczniów z dwóch klas trzecich kształcących się w zawodzie: technik budownictwa wyjedzie na dwutygodniowy staż w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii, dzięki uczestnictwu naszej szkoły w unijnym programie "Leonardo da Vinci" (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się).
Uczestnicy wyjazdu będą: poznawać materiały i techniki ociepleniowe oraz metody diagnozowania usterek dot. termoizolacji, uczyć się praktycznego wykonania izolacji dachów i elewacji.
        W związku z tym wyjazdem od ponad miesiąca trwają dodatkowe zajęcia dla uczestników z zakresu: kultury niemieckiej, specjalistycznego języka niemieckiego oraz przygotowania pedagogicznego. W ich ramach m.in. zorganizowane zostały warsztaty integracyjne prowadzone przez p. psycholog, wyjście do Fundacji Borussia na prelekcję połączoną z ciekawą prezentacją multimedialną przybliżającą złożoną historię relacji polsko-niemieckich oraz życie codzienne w Niemczech (quiz przygotowany przez osobę prowadzącą dla naszych stażystów nie okazał się wcale taki trudny!). Inne z zajęć, jakie odbyły się do tej pory, były okazją do poznania architektury niemieckiej czy np. historii muru berlińskiego.

(60kB)(60kB)
(60kB)(60kB)
(60kB)(60kB)
(60kB)(60kB)
(60kB)(60kB)