powrót

Otwarcie warsztatów szkolnych
03.05.2012

         2 kwietnia 2012 r w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych poddanych modernizacji przeprowadzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz olsztyńskich, dyrektorzy innych szkół naszego miasta, grono pedagogiczne oraz uczniowie ZSB.
        Po oficjalnych przemówieniach zacnych gości: pana prezydenta Piotra Grzymowicza, pani Barbary Antczak w imieniu Warmińsko- Mazurskiej Kurator Oświaty pani Grażyny Przasnyskiej oraz pani marszałek Anny Wasilewskiej i przemówieniu pani wicedyrektor Krystyny Kalinowskiej, młodzież ZSB w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła zakres zmian, jakie zaszły w budynku warsztatów szkolnym dzięki realizacji w/w projektu.
Wykonany przez uczniów krótki program artystyczny humorystycznie przedstawiający kierunki kształcenia w "Budowlance" był miłym akcentem całej uroczystości.
Celem trwającego od września 2010 r. kapitalnego remontu warsztatów była poprawa infrastruktury technicznej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania.
Dzięki wyposażeniu pracowni i laboratoriów w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w najnowocześniejsze urządzenia" uczniowie będą mogli poznać aktualne technologie stosowane w branży budowlanej i stolarskiej.
Kwota przeznaczona na remont i doposażenie wyniosła ok. 4.249.000zł.


(60kB)(64kB)
Uczniowie pod kierunkiem instruktorów przygotowali pokazy , podczas których zaprezentowali możliwości nowych maszyn i własne umiejętności.
(fot. A Rutkowski)

(60kB)(64kB)
W przecinaniu wstęgi uczestniczyli: p. prezydent Piotra Grzymowicza, pani marszałek Anna Wasilewska i p. wicedyrektor ZSB Krystyna Kalinowska.
(fot. A Rutkowski)
Więcej zdjęć w zakładce WARSZTATY