SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

       UWAGA!
Aktualny plan zajęć dla wydziału zaocznego - egzaminy. (29.05.2013)

       AKTUALNY TERMINARZ
       UWAGA!
Słuchacze, którzy zostali wyznaczeni do egzaminów poprawkowych i w terminie dodatkowym muszą indywidualnie zgłosić się do nauczycieli w celu ustalenia terminów egzaminów (sesja poprawkowa kończy się 28.02.2013r.).       TERMINARZ ZJAZDÓW SEMESTR WIOSENNY 2013       PLAN ZAJĘĆ

2012


       EGZAMINY - SEMESTR WIOSENNY


       Egzaminy poprawkowe


       Przydział czynności nauczycieli


       Terminarz zjazdów - semestr wiosenny


       Plan zajęć na semestr wiosenny